Kundecenter login

Växtväggar

Växtväggar

I takt med att marknaden för växtväggar har vuxit kraftigt under senare år och har det också kommit ut allt fler växtväggssystem på marknaden. Gamst Danplant har ingått ett nära samarbete med holländska Mobilane, som är specialister på området och som under många år har vidareutvecklat sitt unika system LivePanel. LivePanel är ett system som har testats väl och som garanterar att växterna trivs optimalt. Lösningen har god hållbarhet och är otroligt flexibel.

Växtväggar kan se mycket olika ut, och naturligtvis är det viktigt att en växtvägg anpassas till platsen där den sätts upp. Storlekan kan variera från några kvadratmeter till mycket stora väggar på över 100 kvadratmeter. Den gemensamma nämnaren för växtväggar är dock att det handlar om många växter per kvadratmeter, då kan de bidra positivt till inneklimatet och därmed till ökad produktivitet. Dessutom kan växtväggarna bidra till att förstärka företagets gröna profil och utgöra ett unikt blickfång.

Växtväggarna kan anpassas efter företagets önskemål vad det gäller vilka växter som ska ingå, oavsett om växtväggen ska vara stram och minimalistisk eller mer vild och ostrukturerad.
Dock måste vissa hänsyn tas till ljusmängd och och till växtväggens storlek. Vi rekommenderar att växtväggar över tio kvadratmeter ansluts till automatisk vattning, medan mindre väggar kan vattnas manuellt i samband med service.

LivePicture – växtvägg istället för konst på väggen

LivePicture är både konst och en växtvägg Den uppbyggd som en bild som hängs upp på väggen, men består av växtkassetter som bildar en fin liten växtvägg med ram.
I ramen finns en vattentank, som rymmer vatten för sex veckor. Dessutom är LivePicture enkel att montera och kräver varken vatten eller ström externt. Den är dessutom lätt att flytta, ifall det skulle behövas.

LivePicture är därmed en riktigt bra lösning när du vill ha en liten växtvägg och behöver en flexibel lösning den behöver bara en spik att hänga på. Ramarna som omger bilden finns att få i olika färger och kan därmed anpassas till den övriga inredningen.

Live Divider – mobila växtväggar

LiveDivider är en mobil växtvägg med växter på bägge sidor, därför fungerar den utmärkt som rumsavskiljare.  Den kan bidra till att dämpa oljud mellan skrivborden och till att skapa mer privata avdelningar, till exempel i matsalen. LiveDividerns innovativa design gör att den inte kräver någon extern ström, och den har en vattentank och behöver därmed bara behöver vattnas var fjärde vecka.

Mossväggar

Om du vill få bättre akustik och samtidigt lite grönska i lokalen, då är en mossvägg en enkel och flexibel lösning. En mossvägg bidrar, till skillnad från en växtvägg, inte till förbättrad luftfuktighet, men den hjälper mycket för akustiken i rummet och skapar en behaglig miljö. En annan fördel med mossväggar är att de är lätta att installera. De kan installeras på i stort sett alla ytor, även stolpar och snedtak med mera. En mossvägg är en nästan underhållsfri lösning och är därför mycket billig i drift.

Hyr en växtvägg

En växtvägg kan ofta vara en relativt stor investering, och om det inte finns utrymme för en så stor kostnad i budgeten kan det vara en god idé att istället hyra växtväggen och bara ha en fast månatlig kostnad. Vi använder kassettsystemet LivePanel från Mobilane i Holland. En av många fördelar med detta system är att det är förhållandevis enkelt att installera och ta ner. Eftersom LivePanel är fastmonterad på väggen, och därmed kräver lite mer arbete för installation än LivePicture och LiveDivider,  så erbjuds denna lösning som utgångspunkt enbart med 36 månaders bindningstid. Däremot erbjuder vi såväl LivePicture och LiveDivider med bindningstider ner till 18 månader.

KONTAKTA OSS PÅ TFN: 040 627 15 10
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION