Beregn priser
Leje af planter Plantevægge Mosvægge

Kontakt Gamst Danplant

Vi skræddersyr gerne en virksomhedsløsning til dig ud fra dine behov og ønsker. Du er velkommen til at kontakte os via formularen herunder eller på telefon: +45 75536877 så vi kan sammensætte et godt tilbud til dig.

  Kontakt os
  Kundecenter login

  Databeskyttelse

  Brug for hjælp?

  Kontakt os

  Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

  Databeskyttelsespolitikken gælder for Gamst Danplant ApS.

  Jan Dalsgaard er udnævnt som ansvarlig for implementering af databeskyttelsespolitikken.

  Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at virksomheden beskytter sine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger. Politikken bidrager desuden til, at virksomheden oplyser om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

  Politikken gennemgås hvert år.

   

  Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger

  Virksomheden behandler personoplysninger om:

  • Medarbejdere
  • Kunder
  • Leverandører

  Virksomheden har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for.

  Personoplysningerne er en forudsætning for, at virksomheden kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter.

   

  Behandlingens formål og lovlighed

  Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

  • Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn
  • Stamdata for kunder
  • Stamdata for leverandører
  • Kontrakter
  • GPS overvågning

  Behandlingen er lovlig i medfør af hjemmel som angivet i udarbejdet fortegnelse.

  Virksomheden benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. Virksomheden indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

   

  Opbevaring og sletning

  Virksomheden har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

  • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper som opbevares i aflåst skab hos den ansvarlige.
  • Personoplysninger opbevares på den ansvarliges serverdrev.
  • Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.
  • Personoplysninger for medarbejdere slettes senest fem år efter endt ansættelse, og personoplysninger om ansøgere slettes senest efter seks måneder.

   

  Datasikkerhed

  Virksomheden har ud fra udarbejdet risikovurdering gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

  • Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring.
  • Alle computere har adgangskode, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre.
  • Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.
  • Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr.
  • Fysiske mapper er placeret i aflåste skabe.
  • Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering.
  • Alle medarbejdere modtager instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, hvordan personoplysninger skal beskyttes.

   

  Videregivelse

  Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder fx SKAT, pensionsselskaber samt bogholderi.

   

  Databehandlere

  Virksomheden benytter udelukkende databehandlere, såfremt databehandlerne stiller de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav. Alle databehandlere underskriver en databehandleraftale forinden behandlingen iværksættes.

   

  Rettigheder

  Virksomheden varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ligeledes ret til at klage til Datatilsynet.

   

  Brud på persondatasikkerheden

  I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, anmelder virksomheden hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. Direktør Jan Dalsgaard er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer samt, hvordan virksomheden har eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem virksomheden behandler personoplysninger, vil virksomheden endvidere underrette disse. Virksomhedens dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden på adgangsbegrænset serverdrev på egen server, der fysisk opbevares på firmaets adresse.