Kundecenter login

Utbud

VÄXTSERVICE – EN SNABB VÄG TILL EN SUND OCH INSPIRERANDE ARBETSMILJÖ

Vi på Gamst Danplant hjälper dig att hitta de växter och den still som passar ditt företags behov och miljö.

Vi tänker kreativt och utvecklar spännande lösningar till bland annat receptioner, kontor och möteslokaler.

Tillsammans väljer vi ut de växter som passar in i företagets miljö vad det gäller storlek, form, uttryck, funktion och växtbetingelser. Vi ser samtidigt till att hitta krukor som passar till inredningen.

I våra lösningar ingår ett vecko- eller månadsbaserat serviceavtal, som innebär att våra trädgårdsmästare tar hand om allt det praktiska – som leverans, vattning, beskärning, avtorkning av blad och all övrig skötsel.

Läs mera om växtservice eller hyra plantor

PLANTVÄGGAR – DEN NATURLIGA VÄGEN TILL ETT SUNDARE INNEKLIMAT

En växtvägg är en imponerande, levande och dynamisk organism, som bidrar till att skapa och förändra hela stämningen i ett rum. Med sin närvaro tar den in naturen i kontorslandskapet och bidrar samtidigt till en mer avslappnad atmosfär och ett bättre inneklimat – och dessutom dämpar den buller effektivt.

Våra trädgårdsmästare är specialutbildade inom botaniska installationer och ger råd om hela processen vad det gäller växtväggar, som kräver stort utrymme och genomtänkt planering. De ser dessutom till att växtväggen blir ett integrerat inredningselement, som skapar en fin harmoni med resten av byggnaden.

Läs mera om växtväggar

DEKORATIONER – ÄVEN BLOMBRANSCHEN FÖLJER MODET

Modet skiftar. Det gäller också i blom- och växtbranschen. Det kommer hela tiden nya metoder och material som skapar nya kombinationsmöjligheter.

Vi håller oss uppdaterade om trender och tendenser. På så vis kan vi erbjuda dig moderna och fina dekorationer, som gör en avgörande skillnad på ditt företag. De skapar en exklusiv stämning och gör att du kan bjuda dina kunder och medarbetare välkomna i en modern och levande miljö.

Med våra dekorationer följer ett serviceavtal som innebär att dekorationerna på ditt företag löpande byts ut. På så vis ser vi till att ditt företag alltid följer det senaste modet.

Läs mera om dekorationsservice eller kontorsväxter

KONTAKTA OSS PÅ TFN: 040 627 15 10
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION